Mindtuning

Ziekte of modeverschijnsel

Emotioneel waardeconflict

Een artikel in Management Team van november 2007 schaart burn-out onder modeziekten. Een verschijnsel in het rijtje van o.a. RSI en ME. Ziekten zonder directe lichamelijke oorzaak. Bij een burn-out is er sprake van een emotioneel waardeconflict, zo schrijft men.

Het artikel stelt dat er zelden een specifiek incident aan ten grondslag ligt. Terwijl wordt gewaarschuwd dat burn-outers vaak een strijd uitlokken met de werkgever voor erkenning en genoegdoening van hun problematiek.

Burn-out is geen ziekte

Nederlands bekendste burn-out deskundige Pieter Frijters roept dat al jaren. Het is niet zoiets als een virus wat men ergens oploopt. Een burn-out is geen ziekte is!

Een modeverschijnsel zou ik burn-out niet noemen. De benaming klinkt modern. Steeds meer artsen noemen het nu weer ´overspannen´. Het verschijnsel burn-out past wel in dit tijdsbeeld. De huidige sociale structuur en maatschappelijke idealen geven mensen de gelegenheid toe te geven aan bepaalde innerlijke factoren.

Inwendig conflict

Voor burn-out vatbare mensen vinden dat ze teveel moeten, vooral van zichzelf. Voor erkenning en waardering van hun inzet en kwaliteiten zijn ze echter gefocust op anderen. Blijft erkenning uit, dan ontstaat er een inwendig conflict. Dat makkelijk wordt afgeschoven op de omgeving. Mensen vervallen in een lijn van bewuste en onbewuste activiteiten die veel energie kosten en spanning oplevert. Met als gevolg: burn-out.

Wezenlijke klachten

Wat ik benadruk, is dat burn-out géén simulantenziekte is. Er is sprake van een wezenlijk probleem. Mét fysieke consequenties. De opgebouwde spanningen verstoren lichaamsfuncties en deze verstoren op hun beurt het denken. Er ontstaat een programmafoutje die de innerlijke presentatie van de buitenwereld vervormt. Dit leidt tot spanning, angsten en verlies van vertrouwen in eigen kunnen. De conclusie: "ik ben burn-out" is dan snel gemaakt. Opvattingen over burn-out

De heersende opvattingen over burn-out leiden tot interventies die contraproductief blijken voor een snel herstel. Dit draagt bij aan de toenemende omvang van de problematiek van het verschijnsel.

Betaald pieker-verlof

Zo krijgt een door burn-out getroffen persoon van een arts makkelijk het advies een tijdje thuis te blijven. Men is immers ‘overwerkt'. Dit kost niet alleen de werkgever onnodig veel. Ook de werknemer is hier beslist niet bij gebaat. Thuis kan iemand die burn-out is oeverloos met zijn/ haar probleem bezig zijn. Het is ‘betaald pieker-verlof'. Het is funest en staat een spoedig herstel in de weg.

Snelle oplossing Burn-out

Bij een burn-out is dus iedereen gebaat bij een snelle, adequate aanpak. Burn-out is een probleem dat in een kort tijdsbestek is op te lossen.
‘Mind Tuning' bijvoorbereld, is erop gericht het genoemde programmafoutje razendsnel op te sporen en te herstellen.

Adequaat en snel herstel van burn-out

Als toeschouwer heb ik enkele keren Pieter Frijters aan het werk gezien met mensen die burn-out waren.
Onvoorstelbaar om te ervaren hoe snel het herstel van burn-out in gang werd gezet. Je ziet mensen kort daarna zichtbaar veranderen.

Het gemak waarmee hij direct doordringt tot de kern van de oplossing is revolutionair. Zijn deskundigheid of beter gezegd 'kundigheid', is alles overtreffend. Nauwelijks met woorden te omschrijven. Samengevat: 'een ervaring'.

Zijn enige voorwaarde: 'écht gemotiveerd zijn om zo snel mogelijk af te zijn van uw burn-out klachten'.
Het werkt adequaat en heel veel sneller dan ik ooit voor mogelijk hield. Als u wilt investeren in uzelf? Doen!

Ex BO er en columnist J.K. Lusken

 

Direct aan de slag
met het oplossen van je probleem?

Dat kan nu ook online!
Klik HIER voor meer info.

Meester over je gedachten

Boek: Meester over je gedachten
De manier waarop jij denkt, bepaalt hoe je functioneert in je werk en privéleven. Soms slaat denken om in piekeren en wordt je blik op de wereld ernstig vertroebeld: depressieve gedachten kunnen leiden tot slapeloosheid, angst en zelfs burn-out.Blijf in contact

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Vimeo icon
YouTube icon